Biuletyn Informacji Publicznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku

Dofinansowanie ŚDS

Plakat z informacją o dofinansowaniu, treść w artykule

Dofinansowano ze środków budżetu Państwa.

Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku.

Dofinansowanie: 2040884,56 zł.

Całkowita wartość: 2040884,56 zł.

Powrót na początek strony